Friday, August 7, 2009

Nak jd Guru Cemerlang?

Syarat-syarat Khusus Permohonan Guru Cemerlang
Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) di Sekolah Rendah
1.Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred DG44 (KUP):
a.Tempoh perkhidmatan tidak kurang dari 5 tahun pada 01.01.2009 dalam gred DG41.
b.Mata pelajaran kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar oleh pemohon.
c.Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 3 tahun terakhir berturut-turut.
2.Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred DG48 (KUP):
a.Pemohon telah dinaikkan pangkat ke Gred DG44.
b.Mata pelajaran kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar oleh pemohon.
c.Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 3 tahun terakhir berturut-turut.
d.Penyandang Guru Cemerlang Gred DG44 (KUP) kekal mengajar mata pelajaran kepakaran semenjak dilantik menjadi Guru Cemerlang.
Syarat-syarat Khusus Permohonan Guru Cemerlang
Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS)
di Sekolah Menengah/ IPGM/ IAB/ KM
1. Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred DG44 (KUP):
a.Tempoh perkhidmatan tidak kurang dari 5 tahun pada 01.01.2009 dalam gred DG41.
b.Mata pelajaran kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar oleh pemohon.
c.Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 3 tahun terakhir berturut-turut.
2. Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred DG48 (KUP):
a. Pemohon telah dinaikkan pangkat ke Gred DG44.
b. Mata pelajaran kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar oleh pemohon.
c. Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 3 tahun terakhir berturut-turut.
d. Penyandang Guru Cemerlang Gred DG44 (KUP) kekal mengajar mata pelajaran kepakaran semenjak dilantik menjadi Guru Cemerlang.
3. Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred DG52 (KUP):
a.Pemohon telah dinaikkan pangkat ke Gred DG48.
b.Mata pelajaran kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar oleh pemohon.
c.Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 3 tahun terakhir berturut-turut.
d.Penyandang Guru Cemerlang Gred DG48 (KUP) kekal mengajar mata pelajaran kepakaran semenjak dilantik menjadi Guru Cemerlang.
4. Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred DG54 (KUP):
a.Pemohon telah dinaikkan pangkat ke Gred DG52.
b.Mata pelajaran kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar oleh pemohon.
c.Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 3 tahun terakhir berturut-turut.
d.Penyandang Guru Cemerlang Gred DG52 (KUP) kekal mengajar mata pelajaran kepakaran semenjak dilantik menjadi Guru Cemerlang.
Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred Khas C (KUP):
a.Pemohon telah dinaikkan pangkat ke Gred DG54.
b.Mata pelajaran* kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar oleh pemohon.
c.Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 2 tahun terakhir berturut-turut.
d.Penyandang Guru Cemerlang Gred DG54 (KUP) kekal mengajar mata pelajaran kepakaran semenjak dilantik menjadi Guru Cemerlang.
* Nota: Pemangkuan ke Gred Khas C adalah tertakluk kepada 15 subjek teras seperti berikut:
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Biologi
Kimia
Fizik
Sejarah
Pendidikan Islam
Matematik Tambahan
Geografi
Ekonomi
Bimbingan Dan Kaunseling
Media
Media dan Perpustakaan

No comments: